Preťažený organizmus

Rýchle životné tempo, veľké ambície, záplava informácií, zodpovednosť, prepracovanosť - schodíky vedúce k chronickej únave...

Únava

Únava je celkom prirodzený stav organizmu, ktorý logicky nasleduje po fyzickej alebo duševnej záťaži. Bežná (zdravá) únava, napríklad po dobre vykonanej práci, športovom výkone a pod., môže byť dokonca príjemná a po krátkom odpočinku či zmene činnosti sa jednoducho stratí. Stále väčšie množstvo (hlavne mestských) ľudí, a v rámci nich predovšetkým žien, však trpí inou formou únavy, ktorá je nesmierne obťažujúca - chronickou únavou.

 

Chronická únava

Chronická únava je zväčša odpoveďou na opakované stresové situácie:

 • priveľa domácich a pracovných povinností,
 • zlé pracovné podmienky (hluk, nevhodné osvetlenie, neestetické prostredie),
 • napäté medziľudské vzťahy,
 • zlá organizácia práce a s ňou súvisiaci časový stres,
 • prehnaná osobná zodpovednosť,
 • hlboká vnútorná nespokojnosť so svojím životom...

To všetko môže viesť k prejavom chronickej únavy, ktorá signalizuje, že bolo narušené harmonické fungovanie organizmu. Je totiž dokázané, že úzkostné stavy vyvolávajú pocity únavy; ale aj naopak, únava môže vyvolať pocit úzkosti.

Žiaľ, väčšina ľudí ignoruje signály, ktoré ich preťažený organizmus vysiela; a únava sa najčastejšie zaháňa "dodávačmi" krátkodobej energie:

 • kávou,
 • cigaretami,
 • liekmi.

Organizmus v takomto prípade ďalej vyčerpáva svoje energetické rezervy a uberá sa nebezpečnou cestou tzv. civilizačných chorôb.

 

Ako proti únave bojovať?

 1. Predovšetkým zmeňte životosprávu(!): znížte tempo, naučte sa odlišovať podstatné od nepodstatného, doma i v práci eliminujte rôznorodé rušivé vplyvy a snažte sa vyriešiť problémy, ktoré vás zbytočne tlačia k zemi... 
 2. Venujte sa rekreačnému športu, ktorý je preukázateľne zdrojom príjemných pocitov a pomáha udržiavať dobrú telesnú aj psychickú kondíciu. 
 3. Nezabúdajte na kontakt s prírodou a využívajte jej úžasnú schopnosť "dobíjať ľudské baterky".

 

Odporúčané produkty